Termeni și condiții

Adresa sitului web este: http://sporulcasei.ro.

Termeni si conditii. Politica de confidentialitate

Cap.1 Informații despre site

Site-ul web Sporulcasei.ro este proprietatea firmei General Management SRL, cu sediul în B-dul Decebal, nr.63, ap.25, Piatra Neamț, Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J37/1391/2003, C.I.F. RO 15798637, numit pe parcursul acestor termeni și condiții Sporulcasei.ro.

Adresa de contact: B-dul Decebal, nr.63, ap.25, Piatra Neamț, Neamț
Tel: +40 740 217 811
email: office@sporulcasei.ro

Sporulcasei.ro este un portal web de știri, informații și analize online despre domeniile construcții și amenajări și alte informații preluate de la terți parteneri din domeniile menționate.

Cap. 2 Acceptul dumneavoastră

Utilizând și/sau vizitând acest website (inclusiv conținutul disponibil prin acest site) acceptați automat prezentul ghid cu termeni și condiții de utilizare a site-lui. Termenii și condițiile de utilizare a site-ului stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate accesa și/sau utiliza informațiile de pe site-ul www.sporulcasei.ro.

Cap.3 Proprietatea intelectuală

„Sporul casei”, precum și toate desenele și simbolurile legate de acesta sunt mărci înregistrate ale S.C. General Management S.R.L., având număr de înregistrare la OSIM 79048. Este interzisă utilizarea acestora în orice mod, fără acordul scris al companiei deținătoare.
Conținutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informațional și pentru uz personal și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat sau cu alte scopuri fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.
General Management SRL își rezervă toate drepturile pentru acest site și pentru conținutul acestuia.
În cazul informațiilor și conținutului postat de utilizatori înregistrați sau terțe părți ori parteneri pe site-ul Sporulcasei.ro, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație. În cazul conținutului preluat de la parteneri pe bază acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lîngă textul sau imaginea respectivă.

Cap.4 Utilizarea conținutului site-ului

Sporulcasei.ro poate fi utilizat doar cu respectarea următorilor termeni de utilizare:
– site-ul se va utiliza doar în interes personal și non-comercial
– este interzisă copierea sau distribuirea unor părți din acest site în orice fel de mediu, fără a obține acordul scris de la administratorul site-ului
– dacă descărcați sau printati o copie a conținutului pentru uz personal, trebuie să dețineți toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conținutului.
– sunteți de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea și copierea unui conținut, sau cu elemente care întăresc limitele de utilizare ale site-ului sau conținutului acestuia.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului pot fi trimise la adresă de mail: office@sporulcasei.ro.
Site-ul vă poate pune ocazional la dispoziție platforme de comunicare între dumneavoastră și alți parteneri ai noștri.

Cap. 5  Informatiile publicate pe site

Informațiile cuprinse în acest site au un caracter consultativ. Ele pot fi modificate oricând. Este necesar să ne contactați și să verificați dacă informațiile sunt actuale. Deși facem eforturi în vederea asigurării calității, corectitudinii și caracterului actual al materialelor publicate în site, nu putem garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său.
Sporulcasei.ro nu își asumă răspunderea, în nici o situate, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect.

Cap.6 Protejarea datelor cu caracter personal

Sporulcasei.ro respectă viața dvs. privată și datele cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesării acestui site.

Temeiul prelucrării este constituit de:

– relațiile comerciale de tipul comerciant / cumpărător, precum și de toate obligațiile legale ce derivă din acest raport;
– consimțământ liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrării.

 Consimțământul dumneavoastră informat, liber, exprimat în mod clar, este acordat societății noastre în scopurile de:

 •  marketing direct;
 • informare generică privitoare la oferte și promoții;
 •  informare privind actualizările de stocuri, destocări sau eliminare din stoc;
 •  informare asupra actualizărilor de politici de vânzare ori privind datele dumneavoastră;
 • newsletter cu caracter de informare si publicitar.

Datele furnizate în baza unui raport comercial (act de vânzare-cumpărare) vor fi stocate în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Datele furnizate în baza consimțământului pentru scopurile definite la punctul b. vor fi prelucrate până la momentul în care veți decide să solicitați ștergerea acestora ori vă veți exercita alt drept legal garantat.

Drepturile dvs

În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces
Înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.

Dreptul la opoziție
Vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Dreptul la rectificare
Se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“de a fi uitat”)
Înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris, la adresa SC General Management SRL, B-dul Decebal, nr.63, bl.C4, ap.25, Piatra Neamț, Neamț, cu un email transmis pe adresa office@sporulcasei.ro. De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

In cazul in care primiti de la noi doar newsletter-e de informare si comerciale, fara a fi derulat cu noi vreun fel de relatie comerciale, este suficient sa folositi butonul DEZABONARE din cadrul ultimului email primit.  In acest caz datele vor fi sterse din baza noastra de date imediat.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la dataprotection.ro.

Dacă doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

Cap. 7 Utilizare cookie-uri

Site-ul https://sporulcasei.ro/ foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google. Google Analytics foloseşte “cookies”, care sunt fişiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informaţiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise şi stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului https://sporulcasei.ro/, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site şi furnizarea de alte servicii legate activitate şi de utilizarea internetului pe https://sporulcasei.ro/. Google poate transfera aceste informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terţe părţi afectează procesul de informaţii cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deţinute de către Google. Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, dacă realizaţi aceste setări este posibil să nu puteţi avea acces la funcţionalitatea deplină a site-ului https://sporulcasei.ro/. Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

Cap.8 Schimbări ale site-ului

Sporulcasei.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăugă sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, Sporulcasei.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Cap.9 Modificarea termenilor și condițiilor

Sporulcasei.ro își rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod prevederile din Termeni și Condiții, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate față de utilizatori.
Orice modificare este acceptată necondiționat și în totalitate de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare a acestuia, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor noastre.

Cap.10 Legea aplicabilă. Litigii.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu născut din, sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română competență aflată în raza teritorială a municipiului Piatra Neamț.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la termenii și condițiile de utilizare a site-ului, precum și despre drepturile de proprietate intelectuală și politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la : office@sporulcasei.ro .

2 Comentarii

 1. dracea doinita 10/09/2015

  ma intereseaza mult amenajarile interioare pentru case si orice noutate aparuta pentru a preveni mucegaiul.

  • Sporul casei 10/09/2015

   Atunci sunteti in locul potrivit. Inscrieti-va la newsletter si veti fi in permanenta la curent cu noile stiri din domeniu.

Comentariile sunt închise

Modifica Preferintele Cookies