Sporulcasei.ro logo revista online casa&gradina

Receptia lucrarilor de constructii

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on whatsapp

Receptia lucrarilor de constructii este o actiune obligatorie prin care se constata si se consemneaza in documente specifice realizarea lucrarilor de constructii la nivel de calitate proiectat anterior executiei si potrivit prevederilor contractuale.

Receptia lucrarilor de constructii se efectueaza de investitor in prezenta reprezentantului autoritatii publice care a emis autorizatia de construire, a proiectantului si a executantului (reprezentantului desemnat de firma care a realizat lucrarea). Investitorul are dreptul de a desemna si alti specialisti care sa fie de fata in momentul receptiei.

Documentatia de executie a constructiei, precum si toate documetele privitoare la realizarea acesteia, constituie parte din Cartea tehnica a constructiei. Cartea tehnica este un document important, care este predat prorietarului constructiei, si in care proprietarul va avea grija ca consemne orice modificare adusa constructiei pe parcursul exploatarii acesteia.

Receptia este o componenta importanta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta lucrarea si ca aceasta poate fi data in exploatare.

 Receptia la terminarea lucrarilor. Incheierea procesului-verbal

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a onorat sarcinile si obligatiile din contract si in conformitate cu documentatia de executie.

Receptia lucrarilor de constructie de orice categorie (consolidare, reparatii capitale, modernizare, modificare etc.) este obligatorie, efectuandu-se atat la lucrari noi, cat si la cele de modificare, modernizare etc.

Aceasta se efectueaza in 2 etape:

 • initial la terminarea lucrarilor;
 • receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

In cazul in care una dintre parti, in special investitorul, nu este multumit de calitatea executiei si nu se poate ajunge la o rezolvare a neintelegerilor, atunci partile se pot adresa instantei judecatoresti competente.

Executantul trebuie sa anunte investitorul data terminarii tuturor lucarilor prevazute in contract. In acest sens se elibereaza un document scris si confirmat de investitor.

Comisiile de receptie sunt numite de investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 persoane. Dintre acestia, cel putin unul trebuie sa fie reprezentantul investitorului si unul al administratiei publice locale pe teritoriul caruia este situata constructia. Ceilalti membrii ai comisiei vor fi specialisti in domeniu.

Proceduri diferite functie de cladire

Update: Ultimele modificari aduse Regulamentului pentru receptia lucrarilor de constructii inaspresc conditiile de receptie si stabilesc foarte clar din ce tip de specialisti trebuie formata comisia de receptie pentru fiecare lucrare.

Atfel, pentru cladiri din categoria de importanţă D (Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neindeplinire afectează un număr redus de oameni), cum sunt clădiri de locuinţe parter sau parter şi un etaj; dependinţe gospodăreşti; construcţii provizorii, comisia de receptie trebuie formata din:

 • un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
 • un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare;
 • 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii;

Daca este vorba despre alte tipuri de cladiri, de importanta mai mare, sau finantate din surse publice, atunci este obligatorie prezenta unui reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii, al ISU, etc.

Cand si cum se face receptia

Dupa ce executantul a anuntat data de finalizare a lucrarii de construire, investitorul, in termen de 30 zile, va organiza inceperea receptiei. Data stabilita va fi comunicata tuturor membrilor din comisie, executantului si proiectantului.

In cazul in care constructia este finantata din fondurile publice, din comisia de receptie va face parte obligatoriu si reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii.

Proiectantul va prezenta in fata comisiei opinia asupra proiectului initial, motivatiile, cat si asupra calitatii lucrarii finale.

La data, ora si locul fixate comisia se va intalni pentru a realiza receptia. In vedrea unei buni desfasurari, investitorul are obligatia de a pune la dispozitia comisiei toata documentatia de executie.

Comisia va examina obligatoriu:

 • a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
 • b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
 • c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuţie încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4;
 • d) documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor – “as built”, dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor;
 • e) existenţa devizului general actualizat la terminarea lucrărilor şi/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum şi a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
 • f) adeverinţa eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin care se confirmă plăţile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 10/1995, republicată, precum şi penalităţilor aferente, dacă este cazul;
 • g) existenţa certificatului de performanţă energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, după caz;
 • h) procesul-verbal de recepţie parţială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părţi din construcţie, pe stadii fizice de execuţie, după caz;
 • i) referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
 • j) alte documente pe care le consideră necesare.

Decizia – nu mai exista “admis cu obiectiuni”

(1) Decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei.

(2) În cazul în care membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzute la art. 11 alin. (1) au opinii separate, decizia comisiei se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare.

(3) În situaţia în care în comisia de recepţie participă reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă si unul dintre ei propune respingerea recepţiei, aceasta nu poate fi admisă.

Predarea partiala a lucrarii

In cazul in care investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare inainte de terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre executant si investitor, in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum si cele de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti. Toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec temporal asupra investitorului, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgand din executarea necorespunzatoare.

Receptia finala. Procesul-verbal de receptie finala

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziţie a execuţiei lucrărilor şi menţionată în contractul de execuţie/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;

c) 1-3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de proprietar/asociaţia de proprietari, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai proprietarului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul stabilite şi verifică obligatoriu următoarele:

a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie, în conformitate cu obligaţiile ce le revin potrivit legii;

c) cartea tehnică a construcţiei completată;d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţii, după caz.

Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate.

Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate.

Actul normativ actualizat AICI.

Procese verbale receptie casa AICI

Newsletter Sporul casei

Lasa adresa de email si vei primi 5% reducere la prima comanda din Magazin.

Oferte in magazin.sporulcasei.ro

Intreaba Specialistul

INTREABA SPECIALISTUL

VEZI INTREBARILE

Alte articole Sporul casei:

IȚI PLACE CE citesti? ABONEAZĂ-TE la newsletter

9 comentarii la „Receptia lucrarilor de constructii”

 1. buna ziua!
  va rog sa ma ajutati cu un sfat pentru urmatoarea situatie:
  – am primit autorizatie de construire valabila pentru 1 an (casa amprenta 8mx8m + o magazie 3.5x8m), inaltimea casei (pana la coama) 8m.
  – am obtinut prelungirea autorizatiei de construire cu un an dar in martie, anul acesta urmeaza sa expire.
  – ce variante legale am sa “evit” receptia casei pana in luna august a.c?
  – ce se poate intampla daca nu fac receptia pana la expirarea autorizatiei de construire, ci abia in august a.c?
  – pentru casele locuinta aflate in mediul rural se mai plateste vreo taxa la ISC la finalizarea lucrarilor?

  multumesc anticipat pentru raspunsuri!

  Răspunde
 2. Bună ziua! Mă interesează Cum pot să intru în posesia procesului verbal de recepție al unei case nou construită, la care nu am solicitat acest lucru la terminarea lucrărilor. Lucrările le-am terminat acum 4 ani, dar casa este înscrisă la primărie unde plătesc impozit de atunci. Îmi trebuie acest proces pt intabularea casei. (Cartea funciară )

  Răspunde
  • In functie de tipul de constructie, comisia de receptie se alcatuieste diferit.

   In cazul dvs, presupunand ca dvs aveti o constructie simpla, adica: are destinatie de locuinta, este compusa dintr-un parter sau un parter si un etaj, are o inaltime de maximum 8 m la cornisa, o suprafata totala de maxim 150m, include cel mult 4 apartamente, chiar daca include anexe si alte constructii provizorii, comisia de receptie trebuie sa fie formata din 2 membri: proprietarul si un reprezentant al autoritatii locale.

   Altfel spus, mergeti la Primarie cu aceasta problema si ei va vor ajuta sa incheiati acest proces verbal – probabil au si un document tipizat pentru asta, care, conform HG 273/1994 actualizata trebuie sa arate astfel.

   Răspunde
 3. Bună ziua ,
  Eu şi fostul soț am cumpărat un teren împreună în timpul căsătoriei, am început să construim o casa şi apoi am divorțat de comun acord fără partaj. Fostul soț îmi spune că eu nu am nici un drept acolo, că totul îi aparține.
  Vin cu o întrebare:
  Când se face recepția la casă, când se trece pe rol la impozite şi taxe, nu trebuie să fiu şi eu prezentă.
  El spune că el este proprietarul acolo şi eu nu am ce căuta, cu toate că eu primesc decizie de impunere pentru plata impozitului pe teren, fiind trecută cu cotă de 50% eu, 50% el.
  Aștept un răspuns din partea dumneavoastră.
  Vă mulțumesc anticipat!

  Răspunde
  • Buna ziua, doamna

   Multumim pentru incredere, dar nici noi si nici specialistii din domeniile casa&gradina cu care colaboram in mod curent, nu suntem in masura sa raspundem la aceasta intrebare. Mai degraba un jurist specializat in dreptul familiei.

   Răspunde
 4. Buna ziua,

  Apelez la cunostintelor Dvs. in urmatoarea speta:

  Avem un teren de 400m2, pe care prin anul 2000 tatal meu a obtinut o autorizatie de constructive casa, impresuna cu un proiectat a facut si planul (schita) – casa simpla, 3-4 camere.

  Problema este ca tatal meu nu a mai facut casa, nu a ridicat nimic pe temelia turnata, asa ca in spatele curtii, eu din propriile puteri si cu ajutorul copiilor am ridicat, camera cu camera o alta constructie, de dimensiune aproximativ egala cu cea din proiect.

  Inainte de a o ridica am discutat o persoana de la urbanism si mi a dat idea de a ajunge la o dimensiune apropiata de cea originala, urmand ca el sa vina sa imi faca receptia.

  Dati-mi un sfat ce pasi am de facut pentru “a intra in legalitate” intrucat nici receptia nu am facut=o. Am terminat-=o anul trecut si in aceasta primavera urma receptia. Casa este racordata la gaze, apa, fosa septica etc.

  Intre timp tatal meu a decedat, succesiunea facandu-se intre mama jumatate si copii jumatate.

  Va multumesc si orice indicatie va fi apreciata.

  Răspunde
  • Cu documentele ce dovedesc succesiunea, certificatul de urbanism, autorizatia de construire si proiectul casei, va trebui sa va prezentati la biroul de urbanism al localitatii unde este casa. Pasii de urmat vi-i vor indica cei de acolo, concret, functie de situatia dvs curenta. Este posibil ca, dat fiind ca ati schimbat locul casei, sa trebuiasca de modificati planul de amplasament si alte documente din proiect, pentru inceput, dar asta se rezolva destul de usor, cu proiectantul.
   Incepeti prin a discuta, dupa sarbatori, cu persoana care v-a facut sugestia vis a vis de cum si unde sa construiti cladirea. Functie de documentele pe care le detineti si ceea ce va spune acea persoana puteti incheia situatia legal.
   Succes si Sarbatori cu bine!

   Răspunde
 5. Buna, doresc sa adresez o intrebare in speranta ca imi va raspunde cineva care se pricepe :P.. Doresc sa cumpar o casa, prin programul prima casa.. mai exact etajul 1 dintr-o vila parter+1- situatia e urmatoarea: casa are 2 proprietari care au divortat si au impartit ( parterul e al.dnei si etajul al dlui); proprietarul nu are documentul Receptia casei pe motiv ca nu a fost de-acord sotia sa continue procedura.. dl a dat in instanta pentru a se imparti proprietatea si nu exista decat o hotarare judecatoreasca in sensul asta.. Acum dl.zice ca aceasta hotarare tine si loc de receptie.. Banca urmeaza sa verifice documentele, insa eu vreau sa stiu dava ar fi mai bine sa caut alta proprietate :(.. Va multumesc anticipat!

  Răspunde
  • Dupa parerea noastra cel mai bine este sa discutati aceasta speta cu un avocat.
   Chiar si juristul bancii finantatoare poate avea o opinie pertinenta, prin prisma numeroaselor spete cu care, probabil, s-a intalnit.
   Puteti cere si un extras de carte funciara de informare, pentru a vedea care este situatia imobilului – costa in jur de 20-30 lei si se elibereaza in 24 ore.
   Aflati mai intai aceste opinii – dupa parerea noastra ar trebui sa tineti legatura cu un jurist, indiferent despre ce proprietate este vorba – si apoi decideti daca veti cauta sau nu alta proprietate.
   Este o decizie importanta si un angajament financiar pe cateva decenii (probabil) asa ca nu va grabiti, cercetati totul de 2 ori si cereti opinii pana ce veti fi linistiti ca ati luat cea mai buna decizie.
   Succes!

   Răspunde

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Reducere 5%
la prima comanda!
Primești pe email ultimele articole publicate pe https://sporulcasei.ro/. Plus: abonații primesc oferte exclusive și noutăți despre produsele listate în magazin.
Vă respectăm confidențialitatea. Datele dvs. vor fi folosite exclusiv pentru a vă trimite ofertele sporulcasei.ro. Vă puteți dezabona oricând.