Sporulcasei.ro logo revista online casa&gradina

Autorizatia de constructie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on whatsapp
    Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.Autorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege.Prin exceptare se pot emite autorizatii de construire si in lipsa documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate pentru:

a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni si a suprafetei construite;
b) lucrari de modificare sau de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene si altele asemenea, fara modificarea traseului acestora;
c) lucrari de modificare sau de reparare privind imprejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
d) lucrari de cercetare si prospectare a terenurilor – foraje si excavari – necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si de petrol, precum si altor exploatari;
e) organizarea de tabere de corturi.

Emiterea AC este un atribut al autoritatii administratiei publice locale, primariei sau consiliului judetean in a carui raza administrative se afla terenul pe care se construieste.

Ca si in cazul, Certificatului de urbanism, solicitantul autorizatiei de construire poate fi orice persoana fizica sau juridica, dar spre deosebire de C.U., solicitantul trebuie sa aiba drept de proprietate asupra terenului pe care se construieste.
Autoritatea emitenta nu raspunde de eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta unor litigii privind imobilul, aceasta fiind in exclusivitate responsabilitatea solicitantului.

Legislatia prevede situatiile in care este necesara obtinerea Autorizatiei de construire, cat si pentru celelalte situatii in care nu este nevoie de A.C.

Legea nr. 50/1991 prevede obligativitatea emiterii AC in urmatoarele cazuri:

a) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;
b) lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentand monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
e) constructii provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
f) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
g) lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.

Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei si materialele din care este executata, se pastreaza golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistenta sau aspectul arhitectural al constructiei.

Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.

Documentele necesare obtinerii unei autorizatiei de construire se intocmesc prin grija beneficiarului, sau de un reprezentant al beneficiarului (o firma care contra plata se angajeaza sa obtina autorizatia de construire). Conform Legii nr. 50/1991 documentatia necesara obtinerii A.C. este:

1. Cerere (formular tip, pe care il gasiti in modulul Formulare si modele);
2. Anexa la cerere (formular tip, pe care il gasiti in modulul Formulare si modele);
3. Certificatul de urbanism si plansele anexa;
4. Dovada dreptului de proprietate asupra terenului;
5. Documentatia cadastrala;
6. Certificat fiscal pe anul in curs;
7. Acordul autentificat al tuturor coproprietarilor imobilului, daca este cazul;
8. Acordul vecinilor autentificat la un notar public;
9. Aprobarea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol;
10. Certificat privind atribuirea unui nou numar postal, daca este cazul;
11. Hotararea Consiliului Local privind aprobarea PUZ sau PUD, avizul Comisiei Tehnice de Urbanism – CTU si plansa de reglementari vizata spre neschimbare din PUZ sau PUD, daca este cazul;
12. Fise tehnice si documentatille tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor;
13. Avizele/acordurile specifice;
14. Acordul proiectantului initial al cladirii, in cazul interventiilor la cladiri existente;
15. Autorizatia de desfiintare, in cazul demolarii;
16. Contractul cu o unitate a promariei sau o societate comerciala pentru transportul deseurilor in locuri autorizate;
17. Proiectul pentru autorizatia de construire – PAC;
18. Dovada de luare in evidenta a partii de arhitectura din PAC;
19. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – POE;
20. Alte studii de specialitate impuse de certificatul de urbanism;
21. Dovada achitarii taxelor legale pentru emiterea acordului unic si autorizatiei de construire;
22. Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire;
23. Timbrul de arhitectura de 0.5 ‰ din valoarea lucrarilor autorizate.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita, iar in mediul rural se percepe 50% din valoarea taxei percepute pentru mediul urban. – taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, de 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte, de 0,5% .

In mediul rural, valoarea taxelor este de 50% din cea a taxelor urbane.

Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a A.C.:

– lacasurile de cult si anexele acestora;
– lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
– lucrarile de interes public judetean sau local;
– constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice;
– proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit;
– persoane fizice veterani de razboi; – persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 6 septembrie 1940 si 6 martie 1945;
– persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 6 martie 1945;
– persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii, la care se anexeaza, obligatoriu, documentatia tehnica, formata din planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si infatisarea constructiei, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat pentru lucrari de constructii, persoana fizica sau juridica, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului.

Documentatia tehnica trebuie sa fie verificata conform legii si sa contina si avizele legale necesare, pe functiuni, prezentate prin grija solicitantului.

Refuzul unei A.C. trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii. In lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.
In acelasi timp cu A.C., se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (POE).

PAC este proiectul tehnic pentru A.C. si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

– arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);
– inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie.
Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.

Newsletter Sporul casei

Inscrie-te la newsletter si primesti 5% reducere la prima comanda din Magazin.

Ultimele produse listate in magazin:

Intreaba Specialistul

Alte articole Sporul casei:

Aboneaza-te la newsletter si primesti 5% reducere la prima achizitie din magazin.

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Reducere 5%
la prima comanda!
Primești pe email ultimele articole publicate pe https://sporulcasei.ro/. Plus: abonații primesc oferte exclusive și noutăți despre produsele listate în magazin.
Vă respectăm confidențialitatea. Datele dvs. vor fi folosite exclusiv pentru a vă trimite ofertele sporulcasei.ro. Vă puteți dezabona oricând.